Stödja

Stödja och stimulera initiativ inom musikområdet.

Uppmuntra

Genom stipendier uppmuntra utövare i Upplands Väsby musikliv.

Samordna

Samordna kommunens musikliv och initiera gemensamma satsningar